KTM CHICAGO 271 2023 € 849 VARIANTY:XS / 32cm metallic grey matt (black+orange)S / 38cm metallic grey matt (black+orange)M / 43cm metallic grey matt (black+orange)L / 48cm metallic grey matt (black+orange)XL / 53cm metallic grey matt (black+orange)XS / 32cm fire orange (black)S / 38cm fire orange (black)M / 43cm fire orange (black)L / 48cm fire orange (black)XL / 53cm fire orange (black)
Katalógové číslo: 
KOMPONENTY: