KTM PENNY LANE 271 2023 € 849 VARIANTY:XS / 32cm night red (silver)S / 37cm night red (silver)M / 42cm night red (silver)L / 47cm night red (silver)XL / 52cm night red (silver)XS / 32cm bloom (white+deepurple)S / 37cm bloom (white+deepurple)M / 42cm bloom (white+deepurple)L / 47cm bloom (white+deepurple)XL / 52cm bloom (white+deepurple)
Katalógové číslo: 023817
KOMPONENTY: