KTM ULTRA 1964 PRO 29 2023 € 2.099 VARIANTY:M / 43cm black matt (chrome orange glossy)L / 48cm black matt (chrome orange glossy)XL / 53cm black matt (chrome orange glossy)XXL / 57cm black matt (chrome orange glossy)
Katalógové číslo: 023140
KOMPONENTY: