KTM MACINA SCARP SX EXONIC 2024 € 11.099 VARIANTY:M / 43cm burnt orange (dark orange)L / 48cm burnt orange (dark orange)XL / 53cm burnt orange (dark orange)
Katalógové číslo: 1240008100
KOMPONENTY: