KTM Blog

Kategorizácia bicyklov KTM

Spoločnosť KTM Fahrrad GmbH špecifikuje kategórie bicyklov označeniami E0 až E5. Kategórie bicyklov sa od seba jasne líšia najmä odporúčaným spôsobom používania.

Slovník pojmov KTM

Prinášame Vám slovník často používaných pojmov pri elektrobicykloch KTM.