KTM MACINA KAPOHO PRESTIGE 2021 € 7.699 VARIANTY:M / 43cm fire orange (black+orange)L / 48cm fire orange (black+orange)XL / 53cm fire orange (black+orange)
Katalógové číslo: 021304
KOMPONENTY: