1 2 3

KTM LIFE RIDE 2021 € 849 VARIANTY:black matt (orange shiny) - H 46cm, H 51cm, H 56cm, H 60cmblack matt (orange shiny) - D 46cm, D 51cmblack matt (orange shiny) - E 43cm, E 46cm, E 51cm
Katalógové číslo: 021216
KOMPONENTY: