Kategorizácia bicyklov KTM

Spoločnosť KTM Fahrrad GmbH špecifikuje kategórie bicyklov označeniami E0 až E5. Kategórie bicyklov sa od seba jasne líšia najmä odporúčaným spôsobom používania.

Kategória E0

Typ bicykla: detský bicykel Popis typu: Tieto bicykle sú určené exkluzívne pre deti. Bicykle kategórie 0 by nemali byť používané dospelými alebo dospievajúcimi. Deti by pri jazde mali byť vždy pod dozorom dospelej osoby. Dovolené použitie: Používanie bicyklov kategórie 0 je povolené iba pod dohľadom dospelej osoby. Nedovolené použitie: Deti nesmú jazdiť na bicykli v blízkosti prudkých zjazdov, obrubníkov, schodov, priepastí, poklopov a tiež na cestách, ktoré používajú motorové vozidlá Ďalšie informácie: Nastaviteľná výška sedadla (vertikálna vzdialenosť od zeme k vrchu sedadla) by nemala byť menej ako 435 mm a nemala by prekročiť hranicu 635 mm.

Kategória E1

Typ bicykla: cestný, časovkársky, triathlonový Popis typu: Tento typ zahrňuje bicykle dizajnované pre jazdu na dláždených alebo asfaltových cestách. Dovolené použitie: Používanie bicyklov kategórie 1 je povolené iba na dláždených alebo asfaltových cestách. Nedovolené použitie: Bicykle nie sú vhodné pre jazdu off-road, pre jazdu s batožinou alebo nosičmi.

Kategória E2

Typ bicykla: mestský, trekking on-road, trekking off-road, cyklokross, Popis typu: Bicykle tohto typu je možné používať pre jazdu na poľných cestách, štrkových cestách a na svahoch s miernym stúpaním/klesaním. Kontakt s nerovným povrchom nerobí týmto bicyklom žiadny problém. Skoky by nemali prekročiť výškovú hladinu 15 cm. Dovolené použitie: Spevnené poľné cesty, štrkové cesty a cyklochodníky. Nedovolené použitie: Nevhodné pre off-road použitie ktoré by prekračovalo štandard. Bicykel by nemal byť využívaný ako horský alebo freestylový. Niektoré z modelov tejto kategórie obsahujú systém pruženia ktorý zaisťuje pohodlie, ale nezvyšuje schopnosti bicykla pri jazde off-road. Ďalšie informácie: Až na niektoré výnimky, bicykle kategórie E2 vďaka svojmu dizajnu a výbave splňujú legislatívne požiadavky väčšiny krajín pre jazdu v cestnej premávke. Modely tejto kategórie obsahujú bezpečnostné vybavenie (napr. svetlá), ktorý môže potrebovať občasnú kontrolu funkčnosti alebo údržbu.

Kategória E3

Typ bicykla: horský bicykel, cross-country, marathon, tour Popis typu: Bicykle kategórie 3 zahrňujú schopnosti bicyklov kategórie 1 a 2 a navyše pridávajú možnosť jazdiť v akomkoľvek neupravenom teréne. Skoky sú očakávané do výšky 60 cm. Dovolené použitie: Tomuto typu bicyklov nerobí problém žiadny typ terénu. Použité komponenty sú ľahké a sú špeciálne dizajnované pre skvelú manévrovateľnosť a rýchlosť. Nedovolené použitie: Nevhodné pre extrémne formy jazdy, napr. freeride, enduro, downhill, freestyle. Ďalšie informácie: Kvôli špecifickému dizajnu a výbave, bicykle nie sú primárne určené pre jazdu na verejných cestách. Takéto použitie je možné až po doplnení povinnej výbavy pre takúto jazdu podľa legislatívy danej krajiny. Bicykle obsahujú výbavu určenú pre off-road jazdu ktorá môže vyžadovať údržbu. Modely tejto kategórie sú ľahšie a rýchlejšie s lepšou celkovou manévrovateľnosťou a efektívnejšou jazdou do kopca ako bicykle kategórie 4 (trail, enduro), vďaka uprednostneniu efektivity pohonu a stúpania do kopca, pred pevnosťou.

Kategória E4

Typ bicykla: trail, enduro, all-mountain Popis typu: Bicykle kategórie 4 zahrňujú schopnosti bicyklov kategórií 1, 2, 3 a navyše pridávajú limitovanú možnosť downhill jazdy. Jazda downhill je povolená do rýchlosti 40 kmh so skokmi do výšky 120 cm. Jazda v týchto podmienkach môže vynakladať vyššie nároky na schopnosti jazdca. Dovolené použitie: Modely tohto typu majú špeciálne tvrdú a spevnenú konštrukciu oproti modelom kategórie 3. Vďaka tomu je možné prekonávať väčšie prekážky a skoky. Bicykle tejto kategórie majú široké spektrum využitia. Nedovolené použitie: Oblasti ktoré sú mimo odporúčaného použitia. Ďalšie informácie: Kvôli špecifickému dizajnu a výbave, bicykle nie sú primárne určené pre jazdu na verejných cestách. Takéto použitie je možné až po doplnení povinnej výbavy pre takúto jazdu podľa legislatívy danej krajiny. Bicykle obsahujú výbavu určenú pre off-road jazdu ktorá môže vyžadovať údržbu.

Kategória E5

Typ bicykla: gravity, freeride, downhill Popis typu: Táto kategória bicyklov zahŕňa schopnosti bicyklov kategórii 1,2,3 a 4. Navyše, tieto bicykle sú vhodné k vykonávaniu akéhokoľvek typu skokov, a downhill do rýchlosti 40 kmh. Môžu byť použité v akomkoľvek ťažkom teréne. Jazda v týchto podmienkach priamo závisí na schopnostiach a skúsenostiach jazdca. Dovolené použitie: Prekonávanie najnáročnejších prekážok. Nedovolené použitie: Použitie za limitom schopností jazdca. Znalosť svojich schopností je pri tomto štýle jazdy veľmi dôležitá. Ďalšie informácie: Kvôli špecifickému dizajnu a výbave, bicykle nie sú primárne určené pre jazdu na verejných cestách. Takéto použitie je možné až po doplnení povinnej výbavy pre takúto jazdu podľa legislatívy danej krajiny. Bicykle obsahujú výbavu určenú pre off-road jazdu ktorá môže vyžadovať údržbu. Pri častých jazdách k „limitu“, venujte zvýšenú pozornosť údržbe a pravidelnej kontrole komponentov. Prosím venujte maximálnu pozornosť noseniu bezpečnostného príslušenstva ako napr. prilba, chrániče. Podcenenie bezpečnosti alebo precenenie vlastných možností môže mať za následok vážne zranenia alebo dokonca smrť.